Vzw Koninklijke Ganzenrijdersmaatschappij Hoevenen

Geschiedenis

Inleiding

Folklorischtische dierenspelen zijn zo oud als de mens zelf. Soms vond men er plezier in om met ganzen, eenden, hanen, katten of palingen in nog levende toestand allerlei barbaarse wedstrijden te houden. Gelukkig leidde de beschaving tot meer aanvaardbare vormen. Archieven hebben het bewijs geleverd dat meerdere vormen van volksspelen waarbij de gans het spilfiguur was, sedert de middeleeuwen in onze lage landen beoefend werden.

De gans als voorwerp van volksvermaak

Het hoofddoel van elk spel bestond steeds uit het scheiden of verwijderen van de kop van het ganzenlijf, terwijl dit aan een losse koord of aan een galg opgehangen was. Met de jaren wijzigde men de manier waarop het spel uitgevoerd werd. Het blijkt dat men het toen niet zo nauw nam met de normen van de dierenbescherming. Zo bestond er een spel waarbij al lopend of stappend de kop van een levende opgehangen gans trachtte af te trekken Als de kop en de nek dan nog ingesmeerd was met vet of olie om het geval glibberig te maken, was het hek helemaal van de dam en van het fatsoen.

Ontstaan van de Hoevense maatschappij

Omdat wij tastbare bewijzen vonden dat in 1820 Hoevenaars, meer bepaald bewoners van "Witvenne" gemeentelijke toelating verkregen "om de gans te laten trekken", is de vraag eerder als een bevestiging te beschouwen, tot het tegendeel bewezen is. Nergens anders in de Polderstreek kon men dit tot nog toe aantonen.
Alhoewel hoger aangetoond is dat meer dan 150 jaar in Hoevenen het ganzenrijdersspel door de plaatselijke bewoners beoefend werd, zou de wieg van de huidige maatschappij pas in 1926 definitief opgemaakt worden. In herberg "'t Nieuw Keizershof" werd het eerste bestuur opgericht onder invloed van Frans "Sooike Pauwels" Aerts. Jan De Crom werd de eerste voorzitter en werd bijgestaan door ondervoorzitter Jaak Lambrechts, secretaris Jozef Mertens, penningmeester Louis Van Meir, Louis De Crom, August Lambrechts, doktoor Jozef Van De Vliet, trompetter Frans Kloeck, vorkmeester Constant "Kriek" Huygen, Leon Van Paesschen, Leon Pauwels, Louis Carpentier, garde petrus Jennes, Petrus en Alfons Van Wallendael en Renй Schuermans.
Reglement

Het spel kan beginnen

Om het gansrijden carnavalesk en kleurig te houden werd een aangepaste kledij bedacht. Men koos hiervoor een gele jas, afgewerkt met groen. Het geel stond voor de komende jonge lente, terwijl het groen de kleur was van het jong gewas.
Op dinsdag met carnaval, 16 februari 1927 werd de eerste maal de gans gereden in Hoevenen. Dit gebeurde elk jaar opnieuw met als enige uitzondering WO II, dan werd er niet gereden.